Word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen!

Steun Lesbisch Archief Nijmegen [LAN], word Vriendin!

januari 1983, De Feeks viert haar vijfjarig bestaan in kafee De Feeks. Lesbisch Archief Nijmegen is in oprichting, vandaar de oproep om herinneringen te delen.Lesbisch Archief Nijmegen bestaat 32 jaar. Het beheer van de collectie en van de archiefruimtes, bezoek ontvangen, de [financiële] administratie en subsidies aanvragen wordt gedaan door vrijwilligers. De afgelopen jaren waren er gelukkig Vriendinnen die ons werk ondersteunden met een maandelijkse bijdrage. Dankzij deze vrouwen - én mannen - is er koffie of thee bij de taart. Kunnen we folders printen en software / internet & telefoon betalen. Dat houdt soms niet over. Maar, er is goed nieuws: Lesbisch Archief Nijmegen is nu een culturele ANBI [Algemeen Nut Beogende Instelling]. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dus...

1983, DA'S EEN POT DA'S ZEKER!  gemaakt door Nel Bootsma, Paula van der Steenstraeten en Tiny Zijlstra.

Word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen

Vind jij het ook belangrijk dat de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis bewaard blijft en beter toegankelijk wordt? Word Vriendin van het Lesbisch Archief Nijmegen door maandelijks een bedrag vanaf  € 7,50,-  over te maken op de rekening van Stichting Vriendin te Nijmegen: NL25 INGB 0001 4727 09 o.v.v. 'vriendin'. Eenmalig donaties zijn eveneens meer dan welkom!
**********
DA'S EEN POT DA'S ZEKER is een videoproductie uit 1983, waarin Ineke en Frances van De Feeks, en Diny en Marleen vertellen over potteus Nijmegen anno 1983 en hoe het in Nijmegen was voor een lesbische vrouw in de jaren '70. De distributie werd gedaan door Cinemien.

Gegevens voor de ANBI-status

. Lesbisch Archief Nijmegen werd in 1985 opgericht om het [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te verzamelen en te behouden. Anno 2017 is Lesbisch Archief Nijmegen breder gericht op het verzamelen en beter inzichtelijk maken van de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis. Lees meer over de doelstelling van LAN.
. Lesbisch Archief Nijmegen heeft twee stichtingen: Stichting Nijmeegse Lesbisch Archief [rsin 805507863 / kvk 41056430] en Stichting Vriendin [rsin 814804251 / kvk 41057416]. Stichting Vriendin ontvangt de donaties en subsidiegelden op bankrekening NL25 INGB 0001 4727 09. Stichting NLA heeft geen bankrekening.
. Het bestuur van beide stichtingen wordt gevormd door prof. dr. Mieke Verloo (voorzitter ) en drs. Linda Mans (secretaris / penningmeester ). Een derde bestuurslid wordt gezocht voor de taak van penningmeester. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk.
. Het beheer wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de verschillende projecten vragen we subsidie aan. Wanneer de financiën het toelaten, huurt LAN voor digitalisering van de collectie en het werk aan de projectwebsites een professional in.

Lees voor een beknopt financieel verslag de LAN-ANBI verantwoording 2016 en het LAN-beleidsplan 2016/2017. Zie ook de 'lopende projecten' in de linker kolom.

word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over het LAN
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin

LAN-folder
LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact
sponsorverkoop
prentbriefkaarten
advertenties

Aardigheden
Mädchen in Uniform
Van Cris tot k.d.
Anita, Sophia en Lida

IN DE LAN_collectie
film en video
POTTENKIJKER 2000

affiches
tijdschriften
foto's recent

De Feeks
Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© Lesbisch Archief Nijmegen  |  beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |